Danh sách đăng ký tuyển sinh theo học bạ

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành 1 Ngành 2 Ngày ĐK
313 Lê Nghĩa Thắng 07/06/1999 Nam Quản trị kinh doanh Kế toán 11/10/2017
312 Phạm Quốc Phong 05/12/1999 Nam Công nghệ thông tin 11/09/2017
311 Phạm Quốc Phong 05/12/1999 Nam Công nghệ thông tin 10/09/2017
310 Tran Phi Hung 18/12/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 29/08/2017
309 phạm huy hùng 30/08/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ khí 29/08/2017
308 Vũ tiến khánh duy 02/01/1996 Nam Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 29/08/2017
307 Nguyễn Trung Kiên 29/12/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22/08/2017
306 Nguyễn Thu Phương 26/03/1999 Nữ Kế toán Kế toán 20/08/2017
305 Tô Thị Vy 12/06/1999 Nữ Kế toán 13/08/2017
304 Đặng Đỗ Huy Hoàng 26/07/1999 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 13/08/2017
303 vũ văn hoan 03/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 12/08/2017
302 Vũ Phương Thảo 02/10/1999 Nữ Kế toán 11/08/2017
301 VŨ VĂN HOAN 03/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ khí 11/08/2017
300 Trần Anh Tuấn 14/12/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/08/2017
299 Nguyễn Văn Tài 28/08/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10/08/2017
298 Nguyễn Thị Bích Ngọc 16/06/1999 Nữ Công nghệ thông tin Quản trị kinh doanh 10/08/2017
297 Vũ Mạnh Dũng 23/02/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 09/08/2017
296 Nguyễn Thu Hoài 26/09/1999 Nữ Công nghệ thông tin 08/08/2017
295 đinh ngọc sơn nam 21/04/1998 Nam Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 06/08/2017
294 Bùi Thị Tú Uyên 05/01/1998 Nữ Quản trị kinh doanh Kế toán 06/08/2017
293 Hoàng Thị BÍch Ngọc 28/01/1998 Nữ Quản trị kinh doanh Kế toán 06/08/2017
292 Hoàng Thị Bích Ngọc 28/01/1998 Nữ Quản trị kinh doanh Kế toán 06/08/2017
291 LÊ THỊ BÍCH HỒNG 10/05/1999 Nữ Kế toán 06/08/2017
290 trần công định 16/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Kế toán 04/08/2017
289 Đinh Trọng Hiếu 24/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 04/08/2017
288 Đinh Trọng Hiếu 24/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 04/08/2017
287 Nguyễn Mạnh Trung 04/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 03/08/2017
286 Bùi Hữu Hưng 30/11/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 03/08/2017
285 Lê Thị Bích Hồng 10/05/1999 Nữ Kế toán 03/08/2017
284 Nguyễn Xuân Giáp 11/01/1999 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 03/08/2017
283 Trần Công Định 16/07/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02/08/2017
282 ĐÕ MINH HIẾU 02/10/1999 Nam Kỹ thuật tuyển khoáng 01/08/2017
281 Nguyễn Minh Đức 02/05/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Kỹ thuật tuyển khoáng 01/08/2017
280 Nguyễn Việt Dũng 24/04/1999 Nam Công nghệ thông tin 01/08/2017
279 Vũ Nam Tước 05/04/1995 Nam Quản trị kinh doanh 30/07/2017
278 Vũ Nam Tước 05/06/1995 Nam Quản trị kinh doanh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 30/07/2017
277 Trần thị lan anh 16/02/1999 Nữ Kế toán 29/07/2017
276 Trần thị lan anh 16/02/1999 Nữ Kế toán 29/07/2017
275 Dương Văn Tuấn 14/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 29/07/2017
274 dương văn tuấn 14/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 29/07/2017
273 Nguyễn văn bắc 16/01/1998 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 28/07/2017
272 PHẠM VĂN MẠNH 07/07/1999 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 27/07/2017
271 Đinh văn Huy 04/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ khí 26/07/2017
270 Hà Thị Trang 22/11/1999 Nữ Kế toán 23/07/2017
269 Trần Hà Cường 10/12/1999 Nam Kế toán Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23/07/2017
268 Vũ Quốc Việt 13/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tin học ứng dụng 23/07/2017
267 Nguyễn văn bằng 15/05/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ khí 21/07/2017
266 Nguyễn văn tuấn 23/01/1998 Nam Tài chính ngân hàng Kỹ thuật mỏ 21/07/2017
265 Nguyễn văn tuấn 23/01/1998 Nam Tài chính ngân hàng Kỹ thuật mỏ 21/07/2017
264 Vũ Thị Hải Yến 05/03/1999 Nữ Kế toán Kế toán 21/07/2017
263 Vũ Xuân Giang 07/02/1999 Nam Quản trị kinh doanh 21/07/2017
262 Hà Văn Huy 13/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 21/07/2017
261 Từ Quốc Việt 26/10/1999 Nam Kế toán Tài chính ngân hàng 20/07/2017
260 Lương Minh Hằng 14/05/1999 Nữ Kế toán Kế toán 20/07/2017
259 Trần Mạnh Lưu 01/12/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20/07/2017
258 NGUYỄN THU HẰNG 01/03/1999 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 19/07/2017
257 Hoàng Đình Lập 19/03/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Kỹ thuật mỏ 19/07/2017
256 nguyễn văn trung 19/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19/07/2017
255 Ngô Thanh Tùng 15/12/1999 Nam Kế toán Tài chính ngân hàng 19/07/2017
254 Lương minh hằng 14/05/1998 Nữ Kế toán Kế toán 19/07/2017
253 Ngô Thanh Tùng 15/01/1998 Nam Kế toán Tài chính ngân hàng 19/07/2017
252 Đặng Anh Khánh 11/04/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19/07/2017
251 Vũ Thị Mai 18/10/1999 Nữ Kế toán 19/07/2017
250 Cao Xuân Sơn 12/08/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19/07/2017
249 Lưu Đình Đông 05/02/1999 Nam Kỹ thuật mỏ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18/07/2017
248 BÙI THỊ THÙY 08/05/1999 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 18/07/2017
247 Nguyễn Như Cường 23/12/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18/07/2017
246 Lý Quốc Hào 30/09/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ thông tin 18/07/2017
245 Trần Thành Thái 10/07/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 18/07/2017
244 Vũ Quốc Việt 13/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18/07/2017
243 BÙI THỊ THÙY 08/05/1999 Nữ Kế toán 17/07/2017
242 Đào Mạnh Hiệp 09/12/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17/07/2017
241 Nguyễn Thị Thanh Hải 17/01/1998 Nữ Quản trị kinh doanh Tin học ứng dụng 17/07/2017
240 Vũ Văn Đức 28/05/1999 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 17/07/2017
239 Kiều Ngọc Hà 07/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ thông tin 17/07/2017
238 Bùi Doãn Toàn 01/11/1999 Nam Kế toán Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17/07/2017
237 Lã Văn Việt 24/01/1998 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 17/07/2017
236 Bùi Doãn Toàn 01/11/1999 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17/07/2017
235 Hoàng nhật linh 06/12/1999 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 16/07/2017
234 vũ văn tuấn 09/03/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16/07/2017
233 NGỌ VĂN HẢI 15/02/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15/07/2017
232 VŨ HỮU THỈNH 10/09/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15/07/2017
231 Nguyễn Văn Quang 14/02/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15/07/2017
230 Lưu Tùng Dương 01/12/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15/07/2017
229 Trần thu thuỷ 03/12/1999 Nữ Kế toán 15/07/2017
228 Trần Văn Thái 08/03/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15/07/2017
227 Đỗ Thị Sen 04/08/1999 Nữ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 14/07/2017
226 Nguyễn Đăng Minh 27/11/1999 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13/07/2017
225 Nguyễn Đình Hiếu 25/11/1999 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 12/07/2017
224 Đỗ Thị Hồng 19/02/1999 Nữ Quản trị kinh doanh 12/07/2017
223 LÊ ĐỨC TRUNG 29/12/1999 Nam Kỹ thuật tuyển khoáng Kỹ thuật mỏ 09/07/2017
222 hà văn đông 04/03/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tài chính ngân hàng 08/07/2017
221 Nguyễn Tuấn Quyết 08/09/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 07/07/2017
220 Nguyễn Quang Bảo Ân 09/09/1998 Nam Kế toán 07/07/2017
219 Nguyễn Thành Long 26/08/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 03/07/2017
218 HÀ TIẾN ĐẠT 26/10/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật cơ khí 01/07/2017
217 đỗ văn huy 05/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 01/07/2017
216 Đoàn Thị Hương Liên 01/06/1999 Nữ Tài chính ngân hàng Kế toán 30/06/2017
215 Phạm Thị Nhi 25/01/1999 Nữ Quản trị kinh doanh Tài chính ngân hàng 29/06/2017
214 Phạm Hữu Phước 16/10/1997 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 28/06/2017

Thí sinh lưu ý:

Sau khi gửi thông tin để đăng ký xét tuyển online, thí sinh cần gửi hồ sơ xét tuyển cho Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Hồ sơ gồm:

(1) - Bản photo công chứng học bạ THPT.

(2) - Bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT chính thức hoặc tạm thời, đối với thí sinh vừa tốt nghiệp.

(3) - Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường tại đây (Phiếu số 1Phiếu số 2)

(4) - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

(5) - 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại vào mục người nhận

(6) - Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định

Các hồ sơ này có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Ban tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Địa chỉ số Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

- Đường dây nóng tư vấn 24/7: 0902265472 - 0973482666 - 0915535767

Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây