Danh sách đăng ký tuyển sinh theo học bạ

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành 1 Ngành 2 Ngày ĐK
214 Phạm Hữu Phước 16/10/1997 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 28/06/2017
213 Phạm Nhật Anh 05/03/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 27/06/2017
212 Nguyễn Thị Phương Oanh 14/06/1999 Nữ Kế toán 27/06/2017
211 Nguyễn Văn Nam 02/11/1999 Nam Quản trị kinh doanh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25/06/2017
210 trần ngọc bích 06/09/1999 Nữ Kế toán 24/06/2017
209 Đỗ Thị Hồng 19/02/1999 Nữ Quản trị kinh doanh Kế toán 16/06/2017
208 Nguyễn văn khánh 02/06/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 10/06/2017
207 Phạm Đức Hoàng 12/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 01/06/2017
206 Nguyễn Mạnh Tú 09/04/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 30/05/2017
205 Nguyễn Đình Dương 22/11/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật cơ khí 27/05/2017
204 Trần Hồng Minh 12/12/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 25/05/2017
203 Nguyễn Thị Phượng 02/11/1999 Nữ Quản trị kinh doanh Kỹ thuật tuyển khoáng 24/05/2017
202 Hứa văn viện 16/09/1999 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 22/05/2017
201 Hoàng Giang 13/02/1996 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 28/10/2016
200 Hoàng văn Dơn 29/02/1996 Nam Kỹ thuật mỏ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 26/10/2016
199 Nguyễn Văn Quang 14/01/1998 Nam Kỹ thuật mỏ 23/10/2016
198 Nguyễn Văn Minh 14/01/1998 Nam Kỹ thuật mỏ 23/10/2016
197 Nguyễn Văn Minh 14/01/1998 Nam Kỹ thuật mỏ 23/10/2016
196 Vũ Duy Khánh 16/02/1999 Nam Kế toán Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 08/10/2016
195 Lương Thành Công 27/12/1995 Nam Kế toán Quản trị kinh doanh 17/09/2016
194 Nguyễn Trường Sơn 17/01/1998 Nam Kế toán Quản trị kinh doanh 13/09/2016
193 Nguyễn Thúy Sáng 14/12/1998 Nữ Quản trị kinh doanh Kế toán 04/09/2016
192 Nguyễn Tuấn Anh 20/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 31/08/2016
191 Vũ Đình Trung 26/11/1998 Nam Quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin 29/08/2016
190 Nguyễn Thị Thanh 14/02/1998 Nữ Kế toán 29/08/2016
189 Ngô Hoàng Anh 14/03/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 28/08/2016
188 Phan Văn Tiến 22/07/1996 Nam Tài chính ngân hàng Kế toán 28/08/2016
187 Phan Văn Tiến 22/07/1995 Nam Tài chính ngân hàng Kế toán 28/08/2016
186 Phạm Thị Thúy Loan 12/01/1998 Nữ Kỹ thuật tuyển khoáng 25/08/2016
185 PHẠM THỊ THU THẢO 03/07/1998 Nữ Kỹ thuật tuyển khoáng Công nghệ thông tin 24/08/2016
184 PHẠM THỊ THU THẢO 03/07/1998 Nữ Kỹ thuật tuyển khoáng Công nghệ thông tin 24/08/2016
183 Phạm Việt Hưng 21/03/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20/08/2016
182 Nguễn Đức Thoan 28/10/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 19/08/2016
181 Lê Xuân Đức 15/10/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 19/08/2016
180 Hoàng Minh Việt 18/02/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18/08/2016
179 Lương Việt Hoàng 07/03/1998 Nam Kỹ thuật mỏ Kỹ thuật tuyển khoáng 18/08/2016
178 Nguyễn Thị Huê 17/10/1998 Nữ Kế toán Kế toán 18/08/2016
177 LÊ VĂN TIẾN 03/05/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật mỏ 17/08/2016
176 ĐOÀN MINH THỨC 14/11/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 17/08/2016
175 Phạm Thu Hiền 09/09/1998 Nữ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17/08/2016
174 Phạm Thu Hiền 09/09/1998 Nữ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17/08/2016
173 Lý Trung Đức 27/12/1997 Nam Kỹ thuật mỏ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 16/08/2016
172 Nguyễn Văn Nam 28/04/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15/08/2016
171 Đỗ Thị Thuỷ Trinh 26/04/1998 Nữ Kế toán 15/08/2016
170 Lê Văn Tiến 03/05/1998 Nam Kỹ thuật mỏ Kỹ thuật mỏ 14/08/2016
169 lâm quang thái 09/11/1998 Nam Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 14/08/2016
168 Phạm Trung Kiên 13/01/1998 Nam Quản trị kinh doanh 14/08/2016
167 vũ thành phương 01/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật cơ khí 14/08/2016
166 Phạm Quang Huy 18/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ thông tin 13/08/2016
165 Lê Thị Lập 02/12/1998 Nữ Kế toán 12/08/2016
164 Nguyễn Đức Thoan 28/10/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/08/2016
163 Nguyễn Duy Khôi 18/04/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/08/2016
162 Lương Xuân Kiên 04/02/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 11/08/2016
161 Vũ Thị Thúy Nga 25/11/1998 Nữ Kế toán Tài chính ngân hàng 11/08/2016
160 Vũ Tiến Hoàng 18/09/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 11/08/2016
159 Khiếu Hoàng Tùng 19/12/1998 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật cơ khí 11/08/2016
158 Nguyễn Văn Tuấn 18/09/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tài chính ngân hàng 11/08/2016
157 Nguyễn Thị Trang 07/05/1998 Nữ Kế toán Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10/08/2016
156 Lê Thị Hằng 03/08/1998 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 10/08/2016
155 Vũ Thị Phương Thảo 30/10/1998 Nữ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10/08/2016
154 Đào Hồng Nam 01/09/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10/08/2016
153 ĐỒNG MINH QUANG 21/09/1997 Nam Kỹ thuật mỏ Kỹ thuật địa chất 09/08/2016
152 Lương Ngọc Hiếu 15/11/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 09/08/2016
151 Dương hoài nam 16/10/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 09/08/2016
150 Phạm Quang Huy 18/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ thông tin 09/08/2016
149 vũ quang khải 05/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 08/08/2016
148 Phạm Tiến Hưng 15/10/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 08/08/2016
147 Trần Duy Khánh 03/08/1995 Nam Kỹ thuật mỏ Kỹ thuật mỏ 08/08/2016
146 Lê Đình Sơn 15/12/1998 Nam Công nghệ tuyển khoáng 08/08/2016
145 Nguyễn Thị Trang 07/05/1998 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 08/08/2016
144 Sùng A Dơ 12/03/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô Công nghệ kỹ thuật ô tô 08/08/2016
143 Lê Thanh Tùng 27/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ thông tin 07/08/2016
142 Đinh Thị Diễm Quỳnh 15/06/1998 Nữ Công nghệ thông tin Quản trị kinh doanh 07/08/2016
141 Lương Ngọc Hiếu 15/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí 07/08/2016
140 Lương Thị Mai 05/01/1998 Nữ Kế toán 07/08/2016
139 Vũ Thị Lệ 17/11/1997 Nữ Quản trị kinh doanh Công nghệ thông tin 07/08/2016
138 Nguyễn văn thơm 25/10/1998 Nam Quản trị kinh doanh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 07/08/2016
137 Phạm Trung Hiếu 03/11/1998 Nam Quản trị kinh doanh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 06/08/2016
136 Chu Việt Anh 12/07/1998 Nam Kỹ thuật tuyển khoáng Kỹ thuật tuyển khoáng 06/08/2016
135 Vũ Văn Duy 12/09/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ thông tin 05/08/2016
134 nguyễn minh quang 31/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ thông tin 05/08/2016
133 Nguyễn Hà Trang 17/11/1997 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 05/08/2016
132 Nguyễn Thị Hậu 11/01/1998 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 05/08/2016
131 Đỗ Như Thủy 13/12/1998 Nam Tài chính ngân hàng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 05/08/2016
130 Ngô Chí Hải 14/01/1998 Nam Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 04/08/2016
129 Nguyễn Hiệp Hoàng 18/03/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 04/08/2016
128 Nguyễn Thị Hậu 11/01/1998 Nữ Kế toán Kế toán 04/08/2016
127 Nhữ Xuân Sơn 22/09/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật cơ khí 04/08/2016
126 Sùng A Dơ 01/03/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật ô tô Công nghệ kỹ thuật ô tô 04/08/2016
125 Dương Thị Khang 24/01/1998 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 04/08/2016
124 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 17/09/1998 Nữ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 04/08/2016
123 Phan Thị Trinh 19/01/1998 Nữ Kế toán Tài chính ngân hàng 03/08/2016
122 Vũ Tài Sang 15/11/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 03/08/2016
121 Trịnh Văn Minh 14/09/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tin học ứng dụng 03/08/2016
120 Đỗ Như Thủy 13/12/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 03/08/2016
119 Hoàng Xuân Lộc 15/10/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Công nghệ thông tin 03/08/2016
118 Dương Thị Khang 24/01/1998 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 03/08/2016
117 PHẠM CAO THIÊN 26/01/1998 Nam Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ thông tin 03/08/2016
116 Nguyễn Thu Phương 28/03/1998 Nữ Quản trị kinh doanh Kế toán 03/08/2016
115 Trần Thị Kim Ngân 09/01/1998 Nữ Kế toán Quản trị kinh doanh 03/08/2016

Thí sinh lưu ý:

Sau khi gửi thông tin để đăng ký xét tuyển online, thí sinh cần gửi hồ sơ xét tuyển cho Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Hồ sơ gồm:

(1) - Bản photo công chứng học bạ THPT.

(2) - Bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT chính thức hoặc tạm thời, đối với thí sinh vừa tốt nghiệp.

(3) - Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường tại đây (Phiếu số 1Phiếu số 2)

(4) - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

(5) - 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại vào mục người nhận

(6) - Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định

Các hồ sơ này có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Ban tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Địa chỉ số Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

- Đường dây nóng tư vấn 24/7: 0902265472 - 0973482666 - 0915535767

Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây