Trang Thông tin tuyển sinh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

http://tuyensinh.qui.edu.vn


Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông hệ chính quy trình độ đại học năm 2017

Công nhận 30 thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi liên thông trình độ Cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2017
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
HĐTS LIÊN THÔNG CHÍNH QUY
 
             Số: 181    /QĐ-HĐTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Quảng Ninh, ngày19 tháng 9 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh
liên thông hệ chính quy trình độ đại học năm 2017
 
 
CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
 
Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh;
Căn cứ vào Quyết định số 18/2017/QĐ – TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT- BGDDT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy. Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
            Căn cứ biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh liên thông hệ chính quy trình độ đại học Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ngày ngày 19/9/2017;
            Xét đề nghị của Thường trực HĐTS liên thông chính quy,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công nhận 30 thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi liên thông trình độ Cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
(có danh sách kèm theo).
 
 Điều 2. Các thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi của sinh viên theo quy định trong Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế của trường.
 
 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, phụ trách các đơn vị trong toàn Trường và các thí sinh có tên trên căn cứ Quyết định thi hành./.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THI LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
(Kèm theo Quyết định số 181/ QĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ngày 19/9/2017 )

1, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
TT SBD Họ và tên Ngày sinh KV Điểm Toán Điểm Cơ sở ngành Điểm chuyên ngành Điểm  TC TT
1 LT003 Vương Văn Thông 08/12/1992 2 7,00 5,00 6,00 18,00 TT
2 LT004 Đỗ Thị Dậu 14/06/1989 2-NT 7,00 5,00 5,00 17,00 TT
3 LT005 Phạm Văn Hải 15/03/1994 2-NT 7,25 5,25 5,00 17,50 TT
4 LT006 Nguyễn Danh Huấn 21/10/1991 2-NT 7,25 5,25 5,00 17,50 TT
5 LT007 Bùi Duy Khoa 21/01/1987 2- NT 7,25 5,00 5,25 17,50 TT
6 LT008 Nguyễn Văn Linh 26/07/1992 1 7,25 5,00 5,25 17,50 TT
7 LT009 Đoàn Thị Nga 30/03/1986 1 7,25 5,00 5,00 17,25 TT
8 LT010 Lê Minh Tiến 04/03/1991 2-NT 7,25 5,00 5,00 17,25 TT
9 LT011 Phạm Ngọc Thạch 15/03/1993 2-NT 7,00 5,25 5,25 17,50 TT
10 LT012 Nguyễn Minh Thành 20/06/1996 1 7,25 5,00 5,00 17,25 TT

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
TT SBD Họ và tên Ngày sinh KV Điểm Toán Điểm Cơ sở ngành Điểm chuyên ngành Điểm  TC TT
11 LT014 Lã Công Cảnh 04/11/1995 2 6,75 5,00 5,25 17,00 TT
12 LT015 Bùi Công Doãn 26/06/1990 2 7,00 5,00 5,75 17,75 TT
13 LT017 Đinh Văn Phong 19/10/1995 1 7,25 6,00 5,50 18,75 TT
14 LT018 Nguyễn Văn Phương 29/09/1992 2-NT 7,00 6,00 5,25 18,25 TT

3. Ngành Kế toán
 
TT SBD Họ và tên Ngày sinh KV Điểm Toán Điểm Cơ sở ngành Điểm chuyên ngành Điểm  TC TT
15 LT020 Nguyễn Văn Phương 27/10/1992 2 7,00 6,50 7,25 20,75 TT
16 LT021 Hoàng Thị Thanh Thủy 03/04/1991 2 8,50 6,50 9,25 24,25 TT
17 LT022 Đặng Thị Thu Thủy 06/09/1994 1 7,25 6,00 7,75 21,00 TT
18 LT023 Phạm Thị Trinh 20/04/1994 1 7,25 5,75 7,50 20,50 TT

4. Ngành Kỹ thuật mỏ
TT SBD Họ và tên Ngày sinh KV Điểm Toán Điểm Cơ sở ngành Điểm chuyên ngành Điểm  TC TT
19 LT024 Bùi Đức Cương 14/01/1992 2 7,25 5,50 8,50 21,25 TT
20 LT025 Nguyễn Văn Thuận 20/11/1989 2-NT 6,75 5,50 8,50 20,75 TT
21 LT035 Đỗ Đức Mạnh 20/11/1988 2-NT 6,75 5,50 8,00 20,25 TT

5. Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
TT SBD Họ và tên Ngày sinh KV Điểm Toán Điểm Cơ sở ngành Điểm chuyên ngành Điểm  TC TT
22 LT026 Đỗ Đức Linh 20/10/1993 2-NT 7,25 9,50 8,25 25,00 TT
23 LT027 Nguyễn Thị Mát 06/06/1986 1 7,25 9,50 9,00 25,75 TT
24 LT028 Nguyễn Văn Ninh 02/09/1977 2-NT 7,25 8,50 9,00 24,75 TT
25 LT029 Hà Văn Tuấn 16/03/1981 1 7,25 8,75 8,75 24,75 TT
26 LT030 Nguyễn Văn Ánh 19/05/1987 2-NT 7,25 9,00 9,50 25,75 TT
27 LT031 Phạm Văn Hải 22/08/1989 2 7,25 9,50 9,00 25,75 TT
28 LT032 Lê Quang Quý 09/06/1994 2 7,25 8,50 9,50 25,25 TT
29 LT033 Nhữ Mạnh Tiến 19/10/1979 2-NT 7,25 9,25 10,00 26,50 TT
30 LT034 Nguyễn Quang Thái 07/06/1983 2 6,50 8,25 10,00 24,75 TT

Tổng số 30: Thí sinh

 
Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây