Đề án tự chủ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Thứ năm - 31/03/2016 04:43
Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2017 được Nhà trường xây dựng trên cơ sở hoàn thiện Đề án năm 2016 sau khi rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh 2016. Đề án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận tại công văn số ..../BGDĐT-KTKĐCLGD ngày ..., sau đây là toàn bộ nội dung của Đề án:
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             

 
 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017
 
1. Thông tin chung về trường (Tính đến thời điểm xây dựng Đề án)
1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web
1.1.1. Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
1.1.2.  Sứ mệnh và mục tiêu
Sứ mệnh của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là nơi nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ tay nghề, chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông bắc và cả nước.
Mục tiêu chung là đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại cho cán bộ và giảng viên trong nhà trường một môi trường thuận lợi, có thể phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo và phát triển công nghiệp, tạo cho sinh viên môi trường học tập và nghiên cứu khang trang hiện đại, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng với những kiến thức tiên tiến hiện đại và các kỹ năng cần thiết để tiến thân, lập nghiệp và sáng nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phấn đấu xây dựng Trường trở thành một trong những trường đại học tiên tiến của Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng cao. Tạo dựng được thương hiệu “Đại học Công nghiệp Quảng Ninh” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng, đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới và chủ động hội nhập.
1.1.3.  Địa chỉ trụ sở
+ Cơ sở 1:  Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
+ Cơ sở 2:  Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
1.1.4.  Địa chỉ trang web: www.qui.edu.vn
1.2. Quy mô đào tạo
Nhóm ngành Quy mô hiện tại
  ĐH CĐSP
  GD chính quy (ghi rõ số NCS, số học cao học, số SV đại học) GDTX (ghi rõ số SV ĐH) GD chính quy GDTX
Nhóm ngành I        
Nhóm ngành II        
Nhóm ngành III 607 ĐH; 74CĐ 30 ĐH    
Nhóm ngành IV        
Nhóm ngành V 2315 ĐH; 215CĐ 77 ĐH    
Nhóm ngành VI        
Nhóm ngành VII        
Tổng (ghi rõ cả số NCS, cao học, SV ĐH, CĐ) 2922 ĐH; 289CĐ 107 ĐH    
 
1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: Xét tuyển
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT QG)
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt Năm tuyển sinh -2 Năm tuyển sinh -1
Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành III 200 18   150 15  
1. Tài chính ngân hàng x x x 30 0  
Tổ hợp 1: A00         0 15
Tổ hợp 2: A01         0
Tổ hợp 3: D01         0
Tổ hợp 4: D07         0
2. Kế toán   18   90 15  
Tổ hợp 1: A00   15 15   4 15
Tổ hợp 2: A01   2   1
Tổ hợp 3: D01   1   7
Tổ hợp 4: D07   0   0
3. Quản trị kinh doanh x x x 30 0  
Tổ hợp 1: A00         0 15
Tổ hợp 2: A01         0
Tổ hợp 3: D01         0
Tổ hợp 4: D07         0
Nhóm ngành V   50   822 37  
4. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 200 5   150 6  
Tổ hợp 1: A00   2 15   6 15
Tổ hợp 2: A01   0   0
Tổ hợp 3: D01   3   0
Tổ hợp 4: D07   0   0
5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 400 29   330 16  
Tổ hợp 1: A00   23 15   16 15
Tổ hợp 2: A01   4   0
Tổ hợp 3: D01   2   0
Tổ hợp 4: D07   0   0
6. Kỹ thuật mỏ 50 3   60 3  
Tổ hợp 1: A00   3 15   3 15
Tổ hợp 2: A01   0   0
Tổ hợp 3: D01   0   0
Tổ hợp 4: D07   0   0
7. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 50 5   36 3  
Tổ hợp 1: A00   3 15   3 15
Tổ hợp 2: A01   0   0
Tổ hợp 3: D01   2   0
Tổ hợp 4: D07   0   0
8. Kỹ thuật tuyển khoáng 50 2   36 0  
Tổ hợp 1: A00   2 15   0 15
Tổ hợp 2: A01   0   0
Tổ hợp 3: D01   0   0
Tổ hợp 4: D07   0   0
9. Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100 0   90 7  
Tổ hợp 1: A00   0 15   6 15
Tổ hợp 2: A01   0   1
Tổ hợp 3: D01   0   0
Tổ hợp 4: D07   0   0
10. Công nghệ thông tin 50 6   60 2  
Tổ hợp 1: A00   4 15   1 15
Tổ hợp 2: A01   1   1
Tổ hợp 3: D01   0   0
Tổ hợp 4: D07   1   0
11. Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 50 0   30 0  
Tổ hợp 1: A00   0 15   0 15
Tổ hợp 2: A01   0   0
Tổ hợp 3: D01   0   0
Tổ hợp 4: D07   0   0
12. Kỹ thuật địa chất 50 0   30 0  
Tổ hợp 1: A00   0 15   0 15
Tổ hợp 2: A01   0   0
Tổ hợp 3: D01   0   0
Tổ hợp 4: D07   0   0
 Tổng 1200  68 X  972 52 X
 
2. Các thông tin của năm tuyển sinh
2.1. Đối tượng tuyển sinh
Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Nhà trường xét tuyển theo hai Phương án:
- Phương án 1: Xét tuyển theo Kết quả thi THPT quốc gia;
- Phương án 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (xét theo điểm học bạ).
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Trình độ Đại học
TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
Xét theo KQ thi THPT QG Xét theo đề án tuyển sinh riêng
1 D340301 Kế toán 80 120 TOÁN, LÝ, HÓA;
TOÁN, LÝ, TIẾNG ANH;
TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH;
TOÁN, HÓA, TIẾNG ANH.
2 D340101 Quản trị kinh doanh 20 30
3 D340201 Tài chính ngân hàng 20 30
4 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 100 150
5 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 220 330
6 D520601 Kỹ thuật mỏ 40 60
7 D510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 28 42
8 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 32 48
9 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 60 90 TOÁN, LÝ, HÓA;
TOÁN, LÝ, TIẾNG ANH;
TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH;
TOÁN, HÓA, TIẾNG ANH.
10 D480201 Công nghệ thông tin 40 60
11 D520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 20 30
12 D520501 Kỹ thuật địa chất 20 30
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
PHƯƠNG ÁN 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Có tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.
PHƯƠNG ÁN 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT
Có Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) = M­­­­­1 + M2 + M3 ≥ 18,0
Trong đó M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
+ Mã trường: DDM;
+ Mã số ngành: xem mục 2.4;
+ Tổ hợp xét tuyển:
A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC;
A01: TOÁN, VẬT LÝ, TIẾNG ANH;
D01: TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH;
D07: TOÁN, HÓA HỌC, TIẾNG ANH.
Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bình đẳng như nhau.
Nhà trường có sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.
+ Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
- Với các thí sinh xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia bằng điểm nhau ở cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: thí sinh có nguyện vọng cao hơn, rồi đến điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
- Với các thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT bằng điểm nhau nằm cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...
2.7.1. Phương án 1: Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia
a) Điều kiện xét tuyển:
- Học sinh tốt nghiệp THPT;
- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định tại mục 2.5.
b) Tiêu chí xét tuyển:
- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cộng Điểm ưu tiên (nếu có);
- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.
c) Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Thời gian xét tuyển:
- Đợt 1: Theo lịch xét tuyển Đợt 1 của Bộ GDĐT;
- Xét tuyển các đợt bổ sung: mỗi đợt 15 ngày, sẽ được thông báo trước mỗi đợt xét bổ sung cho tới khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.
- Tuyển sinh sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 năm 2017.
e) Cách đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Lệ phí chuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ: Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
Cách 2: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cách 3: Nộp trực tiếp tại các cơ sở của trường:
- Cơ sở 1: nộp tại Tổ Tuyển sinh - phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
- Cơ sở 2: nộp tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
2.7.2. Phương án 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT
a) Điều kiện xét tuyển:
- Học sinh tốt nghiệp THPT;
- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định tại mục 2.5.
b) Tiêu chí xét tuyển:
- Điểm xét tuyển = Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó: ĐMXT = M­­­­­1 + M2 + M3
với M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp ĐKXT.
- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.
c) Hồ sơ xét tuyển:
- Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trường;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận (của thí sinh hoặc người thân), số điện thoại liên hệ vào mục người nhận
d) Thời gian xét tuyển:
- Đợt 1: Theo lịch xét tuyển Đợt 1 của Bộ GDĐT;
- Xét tuyển các đợt bổ sung: mỗi đợt 15 ngày, sẽ được thông báo trước mỗi đợt xét bổ sung cho tới khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.
- Tuyển sinh sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 năm 2017.
e) Cách đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cách 2: Nộp trực tiếp tại các cơ sở của trường:
- Cơ sở 1: nộp tại Tổ Tuyển sinh - phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
- Cơ sở 2: nộp tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
2.8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện chế độ Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT.
2.9. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ ĐKXT.
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
Đơn vị: đồng/tháng/sinh viên
Năm học
2017-2018
Năm học
2018-2019
Năm học
2019-2020
Năm học
2020-2021
870.000 960.000 1.060.000 1.170.000
2.11. Các nội dung khác:
- Nhà trường có hỗ trợ chỗ ở KTX miễn phí cho sinh viên có nhu cầu đăng ký ở KTX và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: thí sinh thuộc diện chính sách, thí sinh người dân tộc ít người, thí sinh có điểm xét tuyển xếp từ cao xuống thấp.
- Sinh viên được cung cấp nguồn học liệu miễn phí: giáo trình, bài giảng, internet,...
- Ngoài nguồn học bổng của Nhà trường theo quy định, sinh viên còn có cơ hội tham gia các nguồn học bổng có giá trị khác, như: học bổng FPT, Vietcombank,...
3. Thông tin về các Điều kiện đảm bảo chất lượng chính
3.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
3.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích đất sàn xây dựng, kỹ túc xá:
- Tổng diện tích đất của trường: 290.340,7 m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường: 41.160 m2
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 1.140 chỗ
3.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
TT Tên Các trang thiết bị chính
1 Phòng TN Vật lý - Bộ thí nghiệm xác định nhiệt dung
- Bình đo nhiệt dung riêng
- Bộ thí nghiệm khảo sát sự chuyển pha
- Bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng giao thoa
- Bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng quang điện
- Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động của các electron
- Thước cặp và panme để đo kích thước của vật.
- Cân kỹ thuật
- Con lắc thuận nghịch để xác định gia tốc trọng trường
- Bộ thí nghiệm khảo sát quá trình va chạm
- Bộ tạo sóng dừng bằng dây  để xác định tốc độ truyền sóng
- Bộ thí nghiệm  xác định tỷ số Cp/Cv của chất khí
- Các dụng cụ đo điện
- Mạch cầu cân bằng để
xác định suất điện động của nguồn điện bằng
- Bộ thí nghiệm khảo sát mạch cộng hưởng nối tiếp bằng dao động ký điện tử
- Thiết bị ghép nối máy tính
2 Phòng TN Hóa Tủ hốt; Tủ sấy; Bếp cách thủy; Cân phân tích; Máy ly tâm chạy điện; Cân kỹ thuật; Cân điện tử - phân tích; Máy cất nước một lần Model WSB; Máy khuấy từ gia nhiệt; Hệ thống máy quang phổ tử ngoại – khả kiến; Máy đo pH để bàn
3 Phòng nghe Tiếng Anh - Khối điều khiển trung tâm của hệ thống ATT-720
- Bộ thu phát tín hiệu dành riêng cho học viên ATT-200N
- Tổ hợp tai nghe và micro cho giáo viên và học viên CD-820
- Ca bin cho học viên (12 bộ)
- Bảng điện tử thông minh HVB-8800I
4 Phòng TH điện tử- Đo lường cảm biến - Bộ thí nghiệm và thực hành về: Khuyếch đại tranzitor, tranzitor công suất; Khuyếch đại thuật toán;Thiristor trường, điều khiển công suất thiristor;
- Bộ thí nghiệm và thực hành về logic cơ bản
- D-A convestor
- Máy hiện sóng
- Bộ thí nghiệm và thực hành về mạch đếm.
5 Phòng TH Đo lường- Điện kỹ thuật - Thiết bị phân tích điện năng
- Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc/không tiếp xúc
- Thiết bị đo ánh sáng
- Bộ thí nghiệm đo lường hiện số.
- Bộ thí nghiệm đo lường tương tự một pha, ba pha.
6 Phòng Điện tử số - Bộ chuyển đổi cơ số logic
- Các mạch phát xung
- Họ logic 4 bít
- Bộ xử lý tín hiệu logic
- Bộ biến đổi ADC- DAC
- Các mạch logic số cơ bản
- Các mạch đếm cơ bản
- Các mạch logic số nâng cao
7 Phòng TH Mạch điện - Bộ thí nghiệm các mạch một chiều
- Bộ dao động ký 2 kênh 20MHz
8 Phòng TH Máy điện- Truyền động điện - Bộ thí nghiệm khởi động động cơ roto lồng sóc bằng biến tần
- Bộ thí nghiệm khởi động động cơ roto dây quấn bằng điện trở phụ
- Bộ thí nghiệm máy phát điện một chiều
- Bộ thí nghiệm máy phát điện đồng bộ
- Bộ thí nghiệm máy điện đồng bộ
- Bàn thí nghiệm thực hành động cơ điện
- Bàn thí nghiệm thực hành động cơ đồng bộ ba pha
- Máy phát điện một chiều
- Bàn thí nghiệm thực hành động cơ đồng bộ
- Biến trở
9 Phòng TN Điện tử công suất - Bàn thực hành điện tử công suất: Modul thí nghiệm linh kiện; Modul phát xung điều khiển; Modul khởi động động cơ ba pha; Modul điều khiển tốc độ động cơ 1 pha vòng kín; Modul điều khiển tốc độ động cơ bằng tần số; Modul điều khiển động cơ bước; Modul van bán dẫn công suất
- Bộ thí nghiệm chỉnh lưu không điều khiển
- Bộ thí nghiệm chỉnh lưu có điều khiển
- Bộ thí nghiệm nghịch lưu
- Modul thí nghiệm biến tần
- Modul điều khiển tốc độ động cơ 1 pha dùng TRIAC và SCR
- Modul chuyển đổi ADC và DCA
- Modul thí nghiệm điốt và các mạch chỉnh lưu
- Máy phát xung
- Máy hiện sóng
10 Phòng TN Kỹ thuật cảm biến,vi xử lý điều khiển. - KIT vi điều khiển 89C51, 89C52
- KIT vi điều khiển PIC
- Modul cảm biến quang
- Modul cảm biến nhiệt độ
- Modul cảm biến đo vị trí dịch chuyển
- Các cảm biến công tắc sử dụng
11 Phòng TN-TH Tự động hóa. - Thiết bị điều khiển tự động lập trình PLC S7-200
- Bàn thực hành TĐH trạm bơm hầm lò
- Bàn thực hành TĐH tuyến băng tải
- Thiết bị biến tần M440 – động cơ
- Modul băng tải, modul đo mức nước; modul quá trình; modul nối dây
- Mô hình đào tạo PC S7 – 300
- Hệ thống thí nghiệm tua bin gió điều khiển bằng PLC, hệ thống điều khiển quá trình bằng PLC
- Thiết bị lọc tích cực 3 pha
12 Phòng TH Bảo vệ Rơ le và TĐH - Hộp nguồn chuyên dụng
- Các modul: Công tắc tơ và rơ le nhiệt; Rơ le trung gian và rơ le thời gian; Nút nhấn; Rơ le bán dẫn một pha; Rơ le dòng điện; Rơ le báo mức; Rơ le bảo vệ thấp áp, quá áp ba pha; Thực hành hệ thống cung cấp điện;
- Rơ le bán dẫn ba pha; Rơ le bảo vệ quá dòng; Rơ le bảo vệ quá áp 1 chiều; Rơ le bảo vệ cao áp thấp áp EOVR và EOUR
- Bộ thí nghiệm máy biến áp một pha và ba pha
13 Phòng TH Cơ lý đá và vật liệu xây dựng - Bàn dằn tạo mẫu xi măng
- Máy khoan lấy mẫu HZ15B
- Mũi khoan kim cương ϕ50mm; ϕ75mm; ϕ100mm; ϕ150mm
- Súng bắn bê tông C380
- Mắy cắt, mài mẫu
- Bộ sàng cát inox
- Bộ sàng đá inox
- Tủ sấy Venticall
- Máy nén bê thông C053
- Dụng cụ Vica E055
- Bộ côn sụt
- Máy siêu âm bê tông C372
- Bình tỉ trọng xi măng 250 ml; Bình tỉ trọng cát 250 ml
- Khuôn đúc bê tông 15x15x15cm
- Cân kỹ thuật EP2102
- Đầm bàn Jinlong ZB-110;  Đầm dùi
14 Phòng TH Thông gió- An toàn - Bình tự cứu cá nhân POG-8; bình tự cứu ngăn cách ШC7
- Máy đo tốc độ gió VT-50;
Phong tốc kế điện tử ;
- Máy đo khí GWJ-1A
- Nhiệt kế; Nhiệt kế điện tử
- Máy đo hàm lượng ôxy
- Máy đo cường độ ồn
- Máy đo cường độ ánh sáng
- Máy đo độ dẫn
- Máy thở PKK-2;máy thở P-12; máy thở AHY-6; máy thở ôxy Gem-11; máy thở W63; máy thở CH255
- Máy hồi sinh ГC-81; máy hồi sinh ASZ30
- Bình vôi xô đa
- Bình cứu hỏa CO2 lỏng; bình cứu hỏa hóa học
- Cáng cứu thương
15 Phòng TH Công nghệ lộ thiên - 02 bộ máy vi tính
- Một số mô hình
16 Phòng TH Trắc địa - Máy TĐĐT TS06
- Máy GTS 235N
- Máy Hiber GB
- Máy Vina Unio
- Thủy chuẩn AT – G; máy thủy chuẩn C32; máy thủy chuẩn Pentax; máy thủy chuẩn điện tử
- Máy kinh vĩ DT200; máy kinh vĩ Pentax; máy kinh vĩ 3T5K
17 Phòng TN Đất đá xây dựng - Cân cơ học; cân điện tử
- Bộ cối chày sứ; bộ chày cối Proctor TCVN
- Bộ sàng tiêu chuẩn
- Tủ sấy 101A
- Tỷ trọng kế loại A và B
- Bình tam giác
- Hộp nhôm thí nghiệm độ ẩm
- Kính nhám
- Bình giữ ẩm
- Thiết bị Cassagrande
- Dụng cụ Vaxiliep ZY-1; dụng cụ xác định hệ số thấm của đất
- Bộ thấm đất cột nước không đổi
- Hộp thấm, dao vòng 61.8x40mm
- Đá thấm, 02 roăng cao su
- Thiết bị CBR trong phòng thí nghiệm
- Máy nén CBR trong phòng thí nghiệm
- Cung lực 50KN
- Khuôn CBR
- Đĩa đệm cho tạo mẫu CBR
- Đồng hồ đo trương nở
- Kính tháo mẫu
- Côn chày hập phụ nước của cát
- Máy nén đất cố kết tam liên 1 trục không nở hông
- Máy nén một trục nở hông (BS 1377 hoặc ASTM D2166)
- Máy cắt đất 2 tốc độ ZJ
- Bộ dụng cụ xác định thể tích của cát
- Bộ thí nghiệm độ ẩm nhanh hiện trường
- Bộ dao vòng lấy mẫu đất hiện trường
- Thiết bị đo mực nước ngầm
- Thiết bị thử xuyên tĩnh và cắt cánh trong lỗ khoan (CPT & VST)
- Xuyên động có mũi xuyên hình chóp (DCP) BS 1377-1990
18 Phòng TH Địa chất - Kính hiển vi phân cực
- Quả địa cầu
- Địa bàn địa chất
- Các mẫu khoáng vật đá
19 Phòng TH tổng hợp KT tuyển khoáng - Máy nghiền bi sứ; máy nghiền bi sắt; máy nghiền tinh;
- Máy đập hàm
- Máy đập trục
- Máy lắng màng lắc dưới lưới; máy lắng màng lắc bên hông
- Máy tuyển nổi 1 lít; 3 lít; 5 lít
- Máy tuyển từ trang trống; máy tuyển từ con lăn
- Bàn đãi
- Máy đập búa
- Bộ Xiclon
- Máy nghiền 4 cối
- Tủ sấy
- Máy chưng cất nước
- Lò nung
20 Phòng TH Sức bền vật liệu. - Máy kéo nén vạn năng
- Thước kẹp
- Panme
21 Xưởng TH Sửa chữa ô tô - Máy nén khí bình áp lực
- Súng bắn hơi loại to
- Ê tô
- Thước cặp loại 150mm điện tử hiển thị số
- Thước Panme điện tử; thước đo khe hở hệ mét
- Kìm tháo séc măng
- Tuýp pha com hoa khế
- Động cơ Camry
- Xe Ba đình; xe Uaz 0272; xe Toyta 0273; xe Mazda 0574
22 Phòng TH Vẽ kỹ thuật - 10 Bộ máy vi tính
- 40 Bộ bản vẽ
23 Phòng TH Máy -Thiết bị - Máy tiện CNC StarChip 400
- Máy phay đứng XL6336
24 Phòng TH số 01 tầng 3 TTTT-TV - 60 Bộ máy vi tính
25 Phòng TH số 02 tầng 3 TTTT-TV - 32 Bộ máy vi tính
26 Phòng TH tin Giảng đường D2-207 - 20 Bộ máy vi tính
27 Phòng TH Kế toán YT D2. 306 - 30 Bộ máy vi tính
28 Phòng TH Kế toán MT 6T. 604 - 20 Bộ máy vi tính
29 Phòng TH Bơm-Cơ máy - Máy bơm hút chân không
- Máy bơm ly tâm
- Hệ thống bảng điều khiển
30 Phòng TH Thiết bị Bơm- Quạt- Cơ máy - Máy nén khí
- Máy bơm nước ly tâm
- Máy bơm trục xoắn
- Máy bơm pít tông
- Quạt cục bộ
- Bàn và dụng cụ tháo lắp
31 Phòng TH Thiết bị khoan- ép-cơ máy - Máy khoan khí ép
- Búa chèn
- Máy nén khí
- Bàn và dụng cụ tháo lắp
32 Phòng TH Gò- Cơ khí - Máy khoan đứng
- Bàn nguội thép
- Đe gò
- Tôn và dụng cụ gò
33 Phòng TH Cắt gọt kim loại- Cơ khí - Máy tiệnT6M16; T12L
- Máy khoan phay
- Máy cắt sắt
34 Phòng TH Nguội- Cơ khí - Máy khoan đứng
- Máy mài 2 đá
- Bàn nguội
- Dụng cụ nguội
35 Phòng TH Hàn- Cơ khí - Máy hàn hồ quang
- Máy hàn khí CO2
- Máy hàn điểm
- Bàn sắt tháo lắp
36 Phòng TH Máy mỏ-Cơ máy - Máy xúc đá
- Máy cào vơ
- Máy xúc khí ép
- Máy đào lò liên hợp
- Máy đánh rạch
- Các chi tiết bộ phận rời
- Bàn và dụng cụ tháo lắp
37 Phòng TH Vận tải- Cơ máy - Máng cào
- Băng tải
- Tời trục
- Tầu điện ắc quy
- Bàn và dụng cụ tháo lắp
38 Phòng TH Thiết bị điện I - Tủ điều khiển
- Cầu dao tự động AFB-1AT
- Các rơ le bảo vệ rò điện ΚΑΚИ -380V; JY- 82...
- Các khởi động từ phòng nổ: ΠБИ -125 Б; ΠMΒΒИΡ-41Τ; 250 Б; QC-83-30; QBZ-120-200D; QBZ-80ND; QBZ-83-80N; OWSD-0106Z; KWSOI-40-22; QJZ-120
- Tủ cao áp
- Biến áp cách ly
- Biến áp khoan
- Biến áp chiếu sáng
- Cầu dao dầu
- Khoan điện cầm tay
39 Phòng TH Thiết bị điện II - Tủ điều khiển
- Cầu dao tự động AFB-1AT
- Các khởi động từ: ΠMΒΒИΡ-41Τ; ΠБИ-125Б;...
- Các biến áp khoan
- Biến áp cách ly
- Biến áp chiếu sáng
- Các loại rơ le bảo vệ rò điện
- Khoan điện cầm tay 127V và các biến áp khoan
40 Phòng TH Thiết bị điện III - Cầu dao tự động AFB-1AT
- Khởi động từ: QC83-120; QBZ-120-200D; ΠБИ-250Б
- Biến áp khoan: BZZ-2,5; APЩ1
- Bàn điều khiển động cơ
- Máy phát hòa đồng bộ
- Rơ le bảo vệ rò
41 Phòng TH Điện cơ bản - Bàn điều khiển giáo viên
- Các bàn thực hành cảu học sinh
- Bộ biến áp thí nghiệm
42 Phòng TH Máy điện - Tủ điều khiển
- Các máy phát điện một chiều
- Các máy phát điện xoay chiều
- Các động cơ điện 1 chiều
- Các động cơ điện 3 pha
- Máy phát điện đồng bộ
43 Phòng TH Sửa chữa máy điện - Tủ sấy động cơ vỏ inox
- Máy mài hai đá
- Động cơ 3 pha loại 1,5 kW
- Động cơ 1 pha loại 0,75 kW
- Khoan điện cầm tay
- Biến áp lioa
  3.1.3. Thống kê phòng học
TT Loại phòng Số lượng
  Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 03
  Phòng học từ 100 - 200 chỗ 16
  Phòng học từ 50 -100 chỗ 47
  Số phòng học dưới 50 chỗ 53
  Số phòng học đa phương tiện 01
3.1.4. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
TT Nhóm ngành đào tạo Số lượng
  Nhóm ngành I  
  Nhóm ngành II  
  Nhóm ngành III 587 đầu sách (17.569 bản); 186 e-book
  Nhóm ngành IV  
  Nhóm ngành V 2087 đầu sách (56.294 bản); 1265 e-book
  Nhóm ngành VI  
  Nhóm ngành VII  
3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu
   Chức danh Bằng tốt nghiệp cao nhất
  PGS GS ĐH ThS TS TSKH
Nhóm ngành III            
Lãnh Thị Hoà         x  
Phạm Vũ Khiêm         x  
Đỗ Thảo Dịu       x    
Vũ Thị Duyên       x    
Đặng Thị Thu Giang       x    
Bùi Thị Thuý Hằng       x    
Nguyễn Thị Thu Hằng       x    
Hoàng Thu Hương       x    
Lê Xuân Hương       x    
Ngô Thị Lan Hương       x    
Trần Thị Thanh Hương       x    
Cát Thị Thu Hường       x    
Trần Thị Thu Lan       x    
Vũ Thị Lan       x    
Trần Thị Mây       x    
Đỗ Thị Mơ       x    
Nguyễn Thị Mơ       x    
Vũ Thị Phượng       x    
Nguyễn Thị Thơm       x    
Nguyễn Phương Thuý       x    
Nguyễn Thị Thuý       x    
Hoàng Thị Thúy       x    
Nguyễn Thị Thủy       x    
Lương Văn Tộ       x    
Phạm Thu Trà       x    
Trần Hoàng Tùng       x    
Nguyễn Thị Thu Hà     x      
Nguyễn Thanh Hằng     x      
Nguyễn Thị Thương Huyền     x      
Đỗ Đặng Lân     x      
Đỗ Văn Mạnh     x      
Lê Thị Tuyết Thanh     x      
Tổng của nhóm ngành 0 0 6 24 2 0
Nhóm ngành V            
Lê Quý Chiến         x  
Hoàng Tuấn Chung         x  
Nguyễn Khắc Hiếu         x  
Bùi Ngọc Hùng         x  
Vũ Mạnh Hùng         x  
Đặng Ngọc Huy         x  
Tạ Văn Kiên         x  
Khương Phúc Lợi         x  
Bùi Thanh Nhu         x  
Trần Hữu Phúc         x  
Nguyễn Văn Quân         x  
Vũ Đức Quyết         x  
Nguyễn Văn Thản         x  
Hoàng Hùng Thắng         x  
Doãn Văn Thanh         x  
Lưu Quang Thuỷ         x  
Nguyễn Đức Tính         x  
Nguyễn Thế Vĩnh         x  
Nguyễn Thị Mai Anh       x    
Trần Hoàng Anh       x    
Phạm Đình Biển       x    
Lưu Bình       x    
Phạm Hữu Chiến       x    
Nguyễn Thị Thúy Chinh       x    
Nguyễn Văn Chung       x    
Nguyễn Duy Cường       x    
Nguyễn Việt Cường       x    
Phạm Đức Cường       x    
Đinh Đăng Định       x    
Đặng Đình Đức       x    
Nguyễn Văn Đức       x    
Bùi Kim Dung       x    
Đoàn Thùy Dương       x    
Nguyễn Thị Thương Duyên       x    
Trần Thị Duyên       x    
Trần Văn Duyệt       x    
Nguyễn Đình Gián       x    
Đặng Thị Thái Hà       x    
Ngô Thị Hài       x    
Đặng Văn Hải       x    
Phạm Thuý Hằng       x    
Nguyễn Thị Thu Hiền       x    
Phạm Thu Hiền       x    
Đỗ Thị Hoa       x    
Hoàng Thị Bích Hoà       x    
Nguyễn Tô Hoài       x    
Lê Thị Thu Hoàng       x    
Phạm Duy Học       x    
Trần Đình Hồng       x    
Đào Đức Hùng       x    
Nguyễn Mạnh Hùng       x    
Vũ Văn Hùng       x    
Nguyễn Quang Hưng       x    
Nguyễn Thu Hương       x    
Nguyễn Thị Thu Hường       x    
Trần Đình Hưởng       x    
Đặng Đình Huy       x    
Phạm Ngọc Huynh       x    
Đỗ Xuân Huỳnh       x    
Giang Quốc Khánh       x    
Bùi Trung Kiên       x    
Dương Thị Lan       x    
Trần Văn Liêm       x    
Nguyễn Thị Mai       x    
Phạm Anh Mai       x    
Lê Thị Bình Minh       x    
Nguyễn Ngọc Minh       x    
Vũ Thị Thuý Mùi       x    
Hoàng Văn Nam       x    
Hoàng Văn Nghị       x    
Nguyễn Nguyên Ngọc       x    
Bùi Thanh Nhạn       x    
Nguyễn Minh Phúc       x    
Lê Thị Phương       x    
Nguyễn Thị Phương       x    
Tống Thị Phượng       x    
Nguyễn Hồng Quân       x    
Vũ Hữu Quảng       x    
Trần Đức Quý       x    
Trịnh Văn Quyền       x    
Đoàn Thị Như Quỳnh       x    
Bàng Văn Sơn       x    
Nguyễn Sĩ Sơn       x    
Hồ Trung Sỹ       x    
Phạm Đức Thang       x    
Lê Quyết Thắng       x    
Nguyễn Chí Thanh       x    
Nguyễn Thị Thanh       x    
Phạm Thị Thanh       x    
Trần Thị Thanh       x    
Đỗ Chí Thành       x    
Nguyễn Xuân Thành       x    
Phạm Quang Thành       x    
Nguyễn Phương Thảo       x    
Đoàn Quang Thế       x    
Nguyễn Bá Thiện       x    
Trần Thị Thơm       x    
Vũ Ngọc Thuần       x    
Đỗ Văn Thược       x    
Phạm Thị Anh Thương       x    
Trần Văn Thương       x    
Nguyễn Thị Thuỳ       x    
Đoàn Thị Bích Thuỷ       x    
Trần Xuân Thuỷ       x    
Nguyễn Thị Trang       x    
Phạm Thị Như Trang       x    
Nguyễn Thành Trung       x    
Nguyễn Văn Tuấn       x    
Đỗ Thanh Tùng       x    
Lê Văn Tùng       x    
Nguyễn Thanh Tùng       x    
Nguyễn Mạnh Tường       x    
Nguyễn Thị Kim Tuyến       x    
Trần Thanh Tuyền       x    
Vũ Thị Ánh Tuyết       x    
Hoàng Thanh Vân       x    
Phạm Kim Vân       x    
Trần Thị Vân       x    
Đỗ Văn Vang       x    
Bùi Công Viên       x    
Lê Thanh Cương     x      
Đinh Văn Cường     x      
Ngô Văn Hà     x      
Trần Ngân Hà     x      
Vũ Thị Hằng     x      
Nguyễn Đình Hảo     x      
Nguyễn Văn Hậu     x      
Đỗ Quí Hiệp     x      
Bùi Lai Hoàn     x      
Đinh Thanh Hoàn     x      
Nguyễn Huy Hoàng     x      
Dương Đông Hưng     x      
Lâm Thị Huyền     x      
Bùi Duy Khuông     x      
Nguyễn Thị Mến     x      
Hoàng Thị Mỹ     x      
Vũ Thị Ngọc     x      
Phạm Minh Nguyệt     x      
Vi Thị Nhung     x      
Nguyễn Hải Ninh     x      
Nguyễn Thị Phúc     x      
Đào Xuân Quân     x      
Phạm Duy Quân     x      
Nguyễn Đình Quyết     x      
Trương Trung Thành     x      
Bùi Thị Thêm     x      
Phạm Quang Tiến     x      
Vũ Đình Trọng     x      
Hoàng Quốc Việt     x      
Tổng của nhóm ngành 0 0 29 102 18 0
Giảng viên các môn chung            
Nguyễn Thị Thanh Huyền         x  
Đỗ Quang Trung         x  
Dương Anh Tuấn         x  
Cao Hải An       x    
Nguyễn Mạnh Cường       x    
Hà Thị Lan Dung       x    
Trần Thị Thùy Dung       x    
Đoàn Việt Dũng       x    
Vũ Thị Thùy Dương       x    
Hoàng Thị Thanh Hà       x    
Nguyễn Thị Thanh Hà       x    
Phạm Thị Thu Hà       x    
Vũ Ngọc Hà       x    
Vũ Thị Thu Hà       x    
Phạm Ngọc Hải       x    
Nguyễn Thị Thu Hằng       x    
Lê Thị Hạnh       x    
Đoàn Trọng Hiếu       x    
Lê Hồ Hiếu       x    
Lê Thị Thanh Hoa       x    
Nguyễn Thị Như Hoa       x    
Nguyễn Thị Thanh Hoa       x    
Trần Thị Hoàn       x    
Nguyễn Thị Huệ       x    
Hoàng Văn Hùng       x    
Lê Thị Thu Hương       x    
Nguyễn Thị Hương       x    
Nguyễn Thị Thu Hương       x    
Bùi Thị Huyền       x    
Mai Thị Huyền       x    
Nguyễn Thanh Huyền       x    
Vũ Thị Thanh Huyền       x    
Nông Thị Len       x    
Trương Thị Mỹ Lương       x    
Bùi Thị Luyến       x    
Nguyễn Thị Mai       x    
Phạm Thị Miến       x    
Trần Hoài Nam       x    
Phạm Thị Lệ Ngọc       x    
Nguyễn Thị Nhung       x    
Nguyễn Thị Hải Ninh       x    
Nguyễn Duy Phan       x    
Nguyễn Thị Quế Phương       x    
Bùi Thị Quỳnh       x    
Đồng Thị An Sinh       x    
Vũ Thị Thái       x    
Phạm Thị Thuỷ       x    
Hoàng Thị Trang       x    
Hoàng Đức Trung       x    
Lê Thanh Tuyền       x    
Bùi Thị Hồng Vân       x    
Ngô Hải Yến       x    
Phạm Hải Châu     x      
Hoàng Hữu Đại     x      
Nguyễn Thị Diện     x      
Trần Văn Đồng     x      
Đào Xuân Dũng     x      
Nguyễn Ngọc Dương     x      
Nguyễn Thị Hà     x      
Lê Thị Hằng     x      
Đoàn Quang Hậu     x      
Nguyễn Thị Hiền     x      
Nguyễn Thu Hiền     x      
Phạm Thị Hoàn     x      
Lê Văn Hựu     x      
Nguyễn Xuân Huy     x      
Nguyễn Thị Hồng Lịch     x      
Dương Khắc Mạnh     x      
Nguyễn Thị Minh Phương     x      
Phạm Hữu Thành     x      
Nguyễn Kim Thoa     x      
Trần Duy Tiến     x      
Nguyễn Thị Đài Trang     x      
Trương Công Tuấn     x      
Hoàng Ngọc Tươi     x      
Tổng của nhóm ngành 0 0 23 49 3 0
Tổng giảng viên toàn trường 0 0 58 175 23 0
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây