Thí sinh đăng ký bằng phiếu có được thay đổi nguyện vọng đại học?

Sau khi thi tốt nghiệp THPT 2021, rất nhiều thí sinh, phụ huynh có thắc mắc về việc đăng ký bằng phiếu có được thay đổi nguyện vọng không? Sau đây là giải đáp của LuatVietnam về vấn đề này.
Thí sinh đăng ký bằng phiếu có được thay đổi nguyện vọng đại học?

Đăng ký xét tuyển bằng phiếu được điều chỉnh nguyện vọng sau khi thi

Năm trước, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi bằng 02 cách là: Nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng và điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến.

Tuy nhiên, tại Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ban hành ngày 14/4/2021, Bộ Giáo dục hướng dẫn về việc điều chỉnh nguyện vọng là:

Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến.

Như vậy năm nay, thí sinh sẽ không được nộp phiếu điều chỉnh nguyện vọng giống các năm trước mà chỉ được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến thông qua địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Do đó, tất cả thí sinh bao gồm cả thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến và thí sinh đăng ký nguyện vọng bằng phiếu thì đều được điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi.

Cụ thể, mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 03 lần trong khoảng thời gian 10 ngày từ  07/8/2021 đến 17h ngày 17/8/2021.

Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Nếu điều chỉnh số lượng nguyện vọng không lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh.

Xem thêm: Cách thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT

Tại sao có hiểu lầm “chỉ đăng ký trực tuyến được thay đổi nguyện vọng”?

Hướng dẫn về phương thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tại mục 21 Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2021 quy định: 

a. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến 

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến phải tự nhập các nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống và được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trong thời gian quy định của đợt đăng ký này. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến không điền thông tin tại điểm b.

b. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu 

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu phải thực hiện khai các nội dung theo bảng dưới: các nguyện vọng xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất), nếu đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển; Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận của đợt đăng ký này. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu không thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

Đồng thời, điểm d, e Điều 1 Mục I Công văn 1444 cũng quy định:

Phương thức 1: Đăng kí trực tiếp tất cả các thông tin trên Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021 (Phiếu ĐKDT và ĐKXT); thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển khi điểm thu nhận hồ sơ đã cập nhật thông tin của thí sinh vào CSDL trong thời gian quy định;

Phương thức 2: Đăng kí trực tuyến (tại các nơi có đủ điều kiện):

- Thí sinh đăng kí trực tiếp trên Phiếu ĐKDT và ĐKXT phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm thu nhận hồ sơ nhập vào hệ thống;

- Phần đăng kí nguyện vọng xét tuyển trực tuyển thí sinh phải hoàn thành và có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định.

Do có các quy định trên nên nhiều người đã hiểu lầm rằng chỉ thí sinh đăng ký trực tuyến được thay đổi nguyện vọng.

Tuy nhiên, đây là quy định để hướng dẫn thí sinh về phương thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển được áp dụng trong thời gian đăng ký dự thi từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5, không phải hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng.

Tức là thí sinh khi đăng ký nguyện vọng bằng phiếu thì không được thay đổi nguyện vọng ngay sau khi được xác nhận thông tin vào cơ sở dữ liệu. Còn đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến, sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý thi, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian đăng ký thi.

Sau đó, tất cả thí sinh đều không được thay đổi nguyện vọng và phải chờ đến ngày 07/8 để được điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến.

Thí sinh muốn bổ sung nguyện vọng phải làm thế nào?

Công văn 1444 quy định như sau:

Thí sinh điều chỉnh số lượng nguyện vọng lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin trên phụ lục 2 và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sau đó sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh sau khi cán bộ điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh.

Theo quy định trên, nếu muốn bổ sung nguyện vọng sau khi có kết quả thi, thí sinh phải đến điểm thu nhận hồ sơ để yêu cầu cán bộ tại đây cập nhật thông tin bổ sung số lượng nguyện vọng và nộp phí tương ứng. Sau đó, thí sinh dùng tài khoản được cấp để điều chỉnh nguyện vọng như bình thường.

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi