Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

- Quy chế tuyển sinh đại học chính quy trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2023 (Tại đây)
- Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Tại đây)

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi