Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành kỹ thuật điện, điện tử là gì, làm gì
Đời sống công nghệ hiện đại không thể nào thiếu được các thiết bị điện và điện tử. Các thiết bị này phổ biến ở khắp các hộ gia đình, trong các thiết bị giải trí, trong nhà máy sản xuất và có thể nói là tất cả mọi nơi có con nguời.
Chính vì vậy, ngành kỹ thuật điện,  điện tử có nhu cầu nhân lực lớn và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Ngành điện rộng lớn đến mức người ta đã phân ra nhiều chuyên ngành như ngành điện công nghiệp, ngành kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, thiết bị điện-điện tử, Cơ điện Mỏ... Ngành nào cũng có vai trò quan trọng cho sự hoạt động chung của toàn hệ thống điện.
Nếu hỏi về định hướng nghề nghiệp và đào tạo ngành điện, thì câu trả lời gần như chắc chắn hầu hết các trường đào tạo về kỹ thuật tại Việt Nam đều có ngành điện. Lý do là ở cái thời buổi công nghiệp hóa này, gần như tất cả mọi ngành nghề đều liên quan đến điện nên nhu cầu nhân lực về ngành điện luôn có nhiều. Ngành kỹ thuật điện, điện tử luôn là hai ngành luôn có mọi trường về kỹ thuật có đào tạo về ngành điện.
 
Cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư ngành kỹ thuật điện, điện tử có thể làm việc tại công ty điện lực, các nhà máy sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện, các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về qui hoạch mạng điện. Kỹ sư ngành kỹ thuật điện, điện tử còn có thể tham gia công tác trực tiếp hoặc tư vấn thiết kế, vận hành mạng lưới điện tại tất cả công ty, nhà máy sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao.
 

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi