Tài chính – Ngân hàng

 1. Giới thiệu về ngành:
    Được đánh giá cao trong nền kinh tế đầy thách thức hiện nay, ngành Tài chính – ngân hàng đem đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến cho những người trong ngành. Dù bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng hay trầm lặng, đây vẫn là ngành nghề cần thiết bởi nó liên quan đến các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ của nền kinh tế hay đóng vai trò định hướng chiến lược chính sách, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá của Chính phủ.
    Là một trong những chuyên ngành chính của ngành Tài chính – ngân hàng, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp đào tạo các cử nhân có kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, lập dự toán tài chính cho doanh nghiệp, thẩm định tài chính các dự án đầu tư; quản lý quỹ, kiểm soát tín dụng, thành thạo các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn; có khả năng tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp…

2. Cơ hội học tập và nghiên cứu
     Sau khi tốt nghiệp người học có thể tiếp tục học văn bằng 2 của các ngành khác thuộc khối ngành kinh tế hoặc học nâng cao trình độ lên thạc sĩ.
     Trong quá trình học có thể tham gia làm thí nghiệm, làm các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lĩnh vực của ngành.
     Sau khi học xong có thể tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp bộ và cấp nhà nước thuộc chuyên ngành đã học.
      Có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và đón nhận nhiều cơ hội học bổng của các doanh nghiệp.

 
3. Cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên
   a. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:
- Bộ môn đào tạo tại 2 cơ sở của nhà Trường:
+ Cơ sở 1 Yên Thọ-Đông Triều-Quảng Ninh
+ Cơ sở 2 tại Minh Thành-Quảng Yên-Quảng Ninh
-Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên:
+ 01 khu giảng đường 4 tầng, 01 giảng đường 5 tầng, 01 giảng đường 6 tầng
+ 01 thư viện 3 tầng, với 03 phòng thực hành tin học
+ 02 phòng máy tính chuyên dùng với trên 120 bộ máy tính hiện đại
   b. Đội ngũ giảng viên: Bộ môn có 05 giảng viên, trong đó 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, trình độ thạc sĩ 03. Các giảng viên đều nhiệt tình, thân thiện với sinh viên, có kinh nghiệm giảng dạy, đã từng tham gia làm nhiều công trình và các đề tài nghiên cứu khoa học.
 


4. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp
     Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hàng năm có tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên” để tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối được tiếp cận với hàng trăm doanh nghiệp đến phóng vấn tuyển dụng trực tiếp, cũng như xây dựng định hướng nghề nghiệp phù hợp nhất cho các sinh viên năm nhất, năm hai…
     Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như:
- Đối với khu vực quản lý nhà nước: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính doanh nghiệp, Cục và các Chi cục thuế, Kho Bạc nhà nước, các ngân hàng thương mại, các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách tài chính,.. tại các Bộ, Ban, Ngành.
- Đối với khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp phi tài chính): Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại Ban Tài chính tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 90 và Tổng công ty 91; làm việc tại Phòng Tài chính- Kế toán tại các công ty, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Đối với các doanh nghiệp tài chính như Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Công ty tài chính: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể xin việc làm chuyên viên thẩm định dự án, chuyên viên tín dụng, thanh toán quốc tế và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng; chuyên viên ở các công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư; các nhà môi giới trên thị trường chứng khoán; chuyên gia tư vấn tài chính ở các công ty chứng khoán, công ty kiểm toán v.v.
- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

 

Thông tin thêm về ngành Tài chính ngân hàng, xin vui lòng liên hệ:
Trưởng Bộ môn, TS Lãnh Thị Hòa (Di động: 0912.363.088)

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi