Tuyển sinh Đào tạo chính quy và vừa học vừa làm đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (Văn bằng 2) - Đợt 1 năm 2021

Căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 Ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thông báo tuyển sinh đào tạo hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (văn bằng 2) đợt 1 - năm 2021.

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi