Chính sách cộng điểm ưu tiên năm 2022

Khu vực 1 (KV1) cộng ưu tiên 0,75 điểm bao gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) cộng ưu tiên 0,5 điểm gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

Khu vực 2 (KV2) cộng ưu tiên 0,25 điểm gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

Khu vực 3 (KV3) không được cộng điểm gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Quy chế tuyển sinh hiện hành cũng quy định: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường Công an, Quân đội cần phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của các Bộ liên quan.

Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường thuộc khối ngành Công an, Quân đội để biết được phương thức tuyển sinh của từng trường.

Thí sinh thuộc nhóm ưu tiên số 1 là con thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định… sẽ được cộng 2 điểm theo quy định.

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi