Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy, liên thông đại học,Văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học năm 2019

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy, liên thông đại học,Văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học năm 2019
Tuyển sinh đào tạo Đại học chính quy, liên thông đại học, Văn bằng 2,
 Đại học vừa làm vừa học năm 2019
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT - BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và Thông tư 07/2018/TT – BDGĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo;
Căn cứ vào quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Đại học VLVH ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
 Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31/5/2017 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng Chính phủ;Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức tuyển sinh liên thông Đại học, Văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học, năm 2019 như sau;
 1. Các ngành Đại học chính quy, Liên thông đại học, Văn bằng 2, Đại học VLVH.
TT Mã ngành Tên chuyên ngành
1 7340301  Kế toán tổng hợp
2 7340101  Quản trị kinh doanh tổng hợp
Quản trị kinh doanh du lịch – Khách sạn – Lữ hành
3 7340201 Tài chính doanh nghiệp
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật tự động hóa
Công nghệ đo lường và điều khiển
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện
Công nghệ cơ điện mỏ
Công nghệ cơ điện
Công nghệ điện lạnh
Công nghệ cơ điện tuyển khoáng
Công nghệ thiết bị điện – điện tử
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Tin học công nghiệp
6 7520601 Kỹ thuật mỏ hầm lò
Kỹ thuật mỏ lộ thiên
7 7510102 Xây dựng mỏ và công trình ngầm
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu
8 7520503 Trắc địa mỏ
Trắc địa công trình
9 7510201 Tự động hóa thiết kế Công nghệ cơ khí
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí mỏ
Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô
10 7480201 Hệ thống thông tin
Công nghệ phần mềm
Mạng máy tính
11 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn
12 7520501 Địa chất công trình – Địa chất thủy văn
Địa chất mỏ

2. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:
- Hệ Đại học chính quy: Xét tuyển và thi THPT Quốc qua năm 2019
- Hệ liên thông:  Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Thí sinh có bằng Cao đẳng)
- Hệ Văn bằng 2: thí sinh đã tốt nghiệp đại học các trường trong và ngoài nước.
- Hệ Đại học VLVH: Xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
3. Hình thức thi tuyển:
- Đối với hệ Liên thông thi 3 môn: Toán, cơ sở ngành, chuyên ngành
- Đối với Văn bằng 2 thi 2 môn: Toán cao cấp, Vật lý đại cương;
- Đại học VLVH: Xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
4. Nộp hồ sơ : theo quy định của Nhà trường
    Mọi chi tiết liên hệ:
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xã Yên thọ - Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh, hoặc trên Website của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xã Yên thọ - Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 0203.3871620, 0982293646, 0966613495 (Cô Huyền).
 

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi