Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm chuẩn (điểm sàn) nhận hồ sơ Đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Mức điểm chuẩn (điềm sàn) nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn hệ đại học chính quy năm 2022
Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Mã trường: DDM
Loại hình trường: Công lập (đa ngành)
I. THÔNG TIN CHUNG
  1. phương thức tuyển sinh: 100 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
  2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
  3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
  4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 60% tổng chỉ tiêu của từng ngành.
  5. Ngưng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn): Thí sinh có tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo thang điểm 30 bằng hoặc cao hơn mức điểm của Trường công bố tại Mục III của thông báo này là đủ điều kiện nộp hồ sơ ĐKXT.
  6. Số lưng nguyện vọng ĐKXT: Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế sổ lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên t cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong trường hp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.
  7. Nguyên tắc xét tuyển: Điểm trúng tuyển được xét theo từng ngành, xét kết qu từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn trong tổ hp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo thang điểm 30, không nhân hệ số. Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
  8. Mức điểm khu vực và đối tưng được công vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh:
ĐIỀM KHU VỰC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG
KV1 . KV2-NT KV2 KV3 01-04 05-07
0,75 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0 điểm 2 điểm 1 điểm
II. THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NỘP HỒ
1. Thi gian đăng ký nguyện vọng: Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022
2. Cách thức đăng ký nguyện vọng: Thí sinh truy cập vào tài khoản đã được cấp tại: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để thực hiện đăng ký nguyện vọng.
3. Thi gian công b kết quả trúng tuyển:
Trước 17h00 ngày 17/9/2022 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Nhà trường. Thí sinh tra cứu kết quả tuyển sinh tại đường link tại website: http://tuyensinh.qui.edu.vn/tracuu
4. Thi gian làm thủ tục nhập học: Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh vào ngày 25/9/2022.
III. CÁC NGÀNH, TỎ HỢP VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HÒ XÉT TUYẺN
STT Tên ngành Mã tổ họp xét tuyển Điểm chuẩn nhận hồ sơ (điểm thi TN)
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A09, D01, C01 15
2 Tài chính ngân hàng 7340201 A00, A09, D01, C01 15
3 Kế toán 7340301 A00, A09, D01, C01 15
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A09, D01, C01 15
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A09, D01, C01 15
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A09, D01, C01 15
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A09, D01, C01 15
8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A09, D01, C01 15
9 Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ 7520503 A00, A09, D01, C01 15
10 Kỹ thuật mỏ 7520601 A00, A09, D01, C01 15
11 Kỹ thuật tuyển khoáng 7520607 A00, A09, D01, C01 15
* Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A09 (Toán, Địa lí, GDCD), C01 (Toán, Ngữ văn, Vật Lý, D01(Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).
* Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo
* Học phí: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố học phí năm học 2022 -2023 với khối kỹ thuật là 392.000đồng/ tín chỉ và khối kinh tế là 338.000đồng/ 1 tín chỉ
* Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh - Thông tin và Truyn thông,
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Địa chỉ: Phường Yên Thọ, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
Website: http://tuyensinh.qui.edu.vn  Email: tuyensinh@qui.edu.vn
Điện thoại: 0203.387.16200989.292.300 0977.520.419
 

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi