Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ, Liên thông chính quy, Văn bằng 2, Liên thông, Đại học VLVH năm 2018

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY,  
VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC VLVH  NĂM 2018

- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Đại học VLVH ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ - TTg ngày 31/5/2017 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện Kế hoạch số 79/KH – ĐHCNQN ngày 30/3/2018 về tuyển sinh Thạc sỹ, đại học chính quy, vừa làm vừa học, đại học VB2 năm 2018 của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thông báo tuyển sinh Thạc sỹ và Liên thông chính quy năm 2018 như sau: 
 1. Các ngành tuyển sinh Thạc sỹ
                    1.1. Khai thác mỏ                                  - Mã số: 8520603
                    1.2. Kỹ thuật điện                                  - Mã số: 8520201
2. Các ngành tuyển sinh Liên thông chính quy
TT Tên ngành, chuyên ngành
1 Kế toán, gồm 01 chuyên ngành:
          - Kế toán tổng hợp
2 Quản trị kinh doanh, gồm 01 chuyên ngành:
         - Quản trị kinh doanh tổng hợp
 3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, gồm 01 chuyên ngành:
  - Công nghệ kỹ thuật tự động hóa
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, gồm 03 chuyên ngành:
  - Công nghệ kỹ thuật điện
  - Công nghệ cơ điện mỏ
  - Công nghệ cơ điện
5 Kỹ thuật mỏ, gồm 01 chuyên ngành:
  - Kỹ thuật mỏ hầm lò
6 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 01 chuyên ngành
  - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu
8 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, gồm 01 chuyên ngành:
  - Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô
9 Công nghệ thông tin, gồm 01 chuyên ngành:
  - Mạng máy tính

3 Các ngành Đại học và Văn bằng 2 VLVH.
 
TT Tên ngành, chuyên ngành
1 Kế toán, gồm 01 chuyên ngành:
          - Kế toán tổng hợp
2 Quản trị kinh doanh, gồm 01 chuyên ngành:
         - Quản trị kinh doanh tổng hợp
 3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, gồm 02 chuyên ngành:
  - Công nghệ kỹ thuật tự động hóa
  - Công nghệ đo lường và điều khiển
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, gồm 08 chuyên ngành:
  - Công nghệ kỹ thuật điện tử
  - Công nghệ kỹ thuật điện
  - Công nghệ cơ điện mỏ
  - Công nghệ cơ điện
  - Công nghệ điện lạnh
  - Công nghệ cơ điện tuyển khoáng
  - Công nghệ thiết bị điện – điện tử
  - Công nghệ kỹ thuật điện tử - Tin học công nghiệp
5 Kỹ thuật mỏ, gồm 02 chuyên ngành:
  - Kỹ thuật mỏ hầm lò
  - Kỹ thuật mỏ lộ thiên
6 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm 02 chuyên ngành
  - Xây dựng mỏ và công trình ngầm
  - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu
7 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, gồm 02 chuyên ngành:
  - Trắc địa mỏ
  - Trắc địa công trình
8 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, gồm 03 chuyên ngành:
  - Tự động hóa thiết kế Công nghệ cơ khí
  - Công nghệ Kỹ thuật cơ khí mỏ
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô
9 Công nghệ thông tin, gồm 03 chuyên ngành:
  - Hệ thống thông tin
  - Công nghệ phần mềm
  - Mạng máy tính
10 Kỹ thuật tuyển khoáng

4. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, THPT ở các trường trong cả nước;
 - Đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi;
 - Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 - Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;
     - Có đủ sức khoẻ để học tập;
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.
5. Hình thức và thời gian đào tạo
- Hình thức đào tạo Thạc sỹ, Văn bằng 2 , Liên thông Đại học: Tập trung
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- HÌnh thức đào tạo Đại học VLVH: tập trung
- Thời gian đào tạo: 4 năm
6. Phương thức tuyển sinh: Nhà trường tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển
Các môn thi Thạc sỹ: Tiếng anh, cơ sở ngành, chuyên ngành.
Các môn thi Liên thông : Toán, cơ sở ngành, chuyên ngành.
Đối với Văn bằng 2: Miễn thi đầu vào văn bằng 2 dành cho các đối tượng có Bằng 1 hệ chính quy và Bằng 1 hệ VLVH thi Toán , Vật lý ;
Đại học VLVH: xét tuyển theo học bạ THPT
7. Hồ sơ đăng ký dự thi: theo quy định của Nhà trường
- Bản sao bằng và bảng điểm Đại học, Cao đẳng, học bạ THPT (có công chứng).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ  quan hoặc chính quyền địa phương
Giấy khai sinh (Bản sao)
- Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- 02 phong bì dán tem ghi rõ Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại vào mục người nhận
- 03 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng), ghi Họ và tên, ngày tháng năm sinh đằng sau ảnh
- Lệ phí tuyển sinh: Theo quy định
8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 15/10/2018;
       Địa điểm: Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh;
 Thời gian ôn thi: Nhà trường sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh để thông báo.
 Thời gian thi  Ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2018.
        Mọi thủ tục chi tiết xem trên Website của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xã Yên thọ - Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 0203.3871620, 0912051451, 0966613495.

 

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi