Chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến

Nhằm giúp cho thí sinh có cái nhìn tổng quan về Kỳ tuyển sinh đại học năm 2019 nói chung, cũng như tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh nói riêng. Giúp các thí có có được lựa chọn các ngành nghề phù hợp nhất đối với năng lực của thí sinh và mong muốn của gia đình.

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2019

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi