Quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng năm 2024 là quy chế nào?

Quy chế áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
Quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng năm 2024 là quy chế nào?

Quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng năm 2024 là quy chế nào?

Tại Công văn 5259/BGDĐT-QLCL năm 2023 có hướng dẫn công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục như sau:

Công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục
1. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024:
...
c) Chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2023; xúc tiến chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 ngay trong năm học 2023-2024.
...

Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2023 cho nên quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng năm 2024 vẫn là Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó một số nội dung chủ yếu của Quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng năm 2024 gồm có:

- Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

- Ngày thi, lịch thi: Được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD&ĐT.

- Hình thức thi:

+ Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (bài thi trắc nghiệm);

+ Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (bài thi tự luận).

- Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút, Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút, 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.
 

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được mang vào phòng thi những gì?

Tại khoản 4 Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT có quy định về Trách nhiệm của thí sinh thi tốt nghiệp THPT như sau:

Trách nhiệm của thí sinh
...
4. Phải tuân thủ các quy định sau đây trong phòng thi:
...
k) Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm; đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;
l) Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT và phải chịu sự giám sát cứa cán bộ giám sát; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng Điểm thi quyết định;
m) Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí;
...

Như vậy, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được mang vào phòng thi các vật dụng sau:

- Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;

- Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ;

- Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí;

Thí sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần đem giấy tờ gì?

Tại Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định về trách nhiệm của thí sinh như sau:

Trách nhiệm của thí sinh
1. ĐKDT theo quy định tại Điều 13 Quy chế này và theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT.
2. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi:
a) Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân (gọi chung là thẻ Căn cước công dân) và nhận Thẻ dự thi;
b) Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho cán bộ coi thi (CBCT) hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi để xử lý kịp thời;
c) Trường hợp bị mất thẻ Căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.
3. Mỗi buổi thi, có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của CBCT. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
....

Theo đó, khi đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân (gọi chung là thẻ Căn cước công dân).

Trường hợp bị mất thẻ Căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý.

Nguồn tin: Thư viện pháp luật

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi