Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021

Ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, Bộ GD&ĐT đã công bố phân tích phổ điểm tổ hợp các môn thi xét tuyển đại học.
Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021
Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 4

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 5

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 6

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 7

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 8

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 9

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 10

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 11

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 12

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 13

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 14

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh phổ điểm khối thi xét tuyển đại học năm 2021 - 15

Nguồn tin: Báo Dân trí

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi