Từ năm 2023, giảm cộng điểm ưu tiên với thí sinh đạt từ 22,5 điểm

Từ năm 2023, có sự điều chỉnh trong mức điểm cộng ưu tiên khi xét tuyển vào ĐH. Còn năm nay, thí sinh vẫn được hưởng mức điểm ưu tiên như các năm trước.

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 lần thứ hai được Bộ GD&ĐT công bố dự thảo đêm 9/6 và ký ngày 10/6 có điểm mới về cộng điểm ưu tiên cho xét tuyển ĐH 2023. 

Bộ GD&ĐT cho biết qua thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT 3 năm qua, nhóm thí sinh không được cộng điểm ưu tiên (chiếm 25% tổng số thí sinh tốt nghiệp) luôn có phổ điểm tổng ba môn cao hơn hẳn các nhóm còn lại. 

Trong số 75% thí sinh còn lại (tức nhóm được cộng điểm ưu tiên ở các mức độ khác nhau), số liệu của Bộ GD&ĐT cho thấy một điểm đáng chú ý liên quan tới mốc 22,5 điểm. Theo đó, với các thí sinh có tổng điểm ba môn dưới 22,5, chỉ khi được công điểm ưu tiên, các em mới có khả năng tiệm cận về mức điểm với nhóm 25% thí sinh không được cộng.

Điều này chứng tỏ cộng điểm ưu tiên đã gia tăng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho nhóm có điều kiện khó khăn hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy có sự bất hợp lý là tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ 22,5 trở lên của nhóm được ưu tiên lại tăng vọt. Điều này dẫn tới sự bất công khi thí sinh ứng tuyển vào các ngành, trường có mức độ cạnh tranh cao; đẩy điểm chuẩn một số ngành lên tới 30.

Để khắc phục, Bộ GD&ĐT quy định từ năm 2023, mức điểm ưu tiên khu vực và đối tượng với thí sinh đạt từ 22,5 điểm (tương đương 7,5 điểm mỗi môn trong tổ hợp ba môn) được giảm tuyến tính theo công thức:

Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng = [(30 - Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x Tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường.

Bộ GD&ĐT đánh giá việc áp dụng chính sách ưu tiên là nhằm giúp tăng tiếp cận giáo dục và đào tạo bậc cao đối với các thí sinh ở vùng khó khăn và thuộc đối tượng yếu thế, tuy nhiên cũng cần đảm bảo sự công bằng, tránh để sự hỗ trợ đó lại làm nhóm thí sinh khác bị bất lợi và yếu thế.

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi