2000 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Địa lý 12 theo từng cấp độ (có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý toàn chương trình lớp 12 theo từng mức độ dưới đây sẽ giúp bạn ôn luyện và làm quen với các dạng câu hỏi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Chương trình Địa lý lớp 12 gồm các nội dung sau: 

Địa lí Việt Nam

Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ

Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Bài 4 - 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Đặc điểm chung của tự nhiên

Bài 6 - 7. Đất nước nhiều đồi núi

Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 9 - 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 11 - 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

Bài 17. Lao động và việc làm

Bài 18. Đô thị hóa

Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân

Địa lí kinh tế

Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân

Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển

Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên

Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng

Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa lí địa phương

Bài 44 - 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi