Bẫy thường gặp trong đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT

Trong đề thi Tiếng Anh dù không có nhiều câu khó nhưng vẫn có những thí sinh làm sai do mắc "bẫy" của người ra đề. Dưới đây là những bẫy thường gặp trong đề thi để các bạn tham khảo và vượt qua dễ dàng.
Bẫy thường gặp trong đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT

1, Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Nếu không tập trung vào đề bài, thí sinh rất dễ nhầm lẫn trong phần này. Chẳng hạn nhiều bạn sẽ đi tìm từ trái nghĩa trong khi đề bài yêu cầu tìm từ đồng nghĩa. Trong khi 4 phương án sẽ có cả từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Vì thế, thí sinh nên đọc kỹ đề bài và làm theo yêu cầu.

Ví dụ: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions (Đề thi minh họa năm 2017)

Sorry, I can’t come to your party. I am snowed under with work at the moment.

A. busy with

B. free from

C. relaxed about

D. interested in

=> Đáp án: B. free from

2, Tìm lỗi sai

Với dạng bài tìm lỗi sai, các câu thường là câu phức dài khiến học sinh dễ nhầm lẫn và sợ. Các lỗi sai trong phần này thường tập trung ở NGỮ PHÁP như sai đại từ quan hệ, giới từ, hình thức so sánh, động từ, câu điều kiện, từ loại hoặc TỪ VỰNG như viết sai chính tả, dùng từ không hợp nghĩa với cả câu... Thi thoảng lỗi sai còn nằm ở ngữ cảnh toàn câu, nhiều bạn lại chỉ tập trung vào cụm từ gạch dưới mà quên phần câu còn lại nên không tìm ra được đáp án.

Ví dụ: That inventors in the stock market enjoys (A) increases and suffer declines (B) is simply a fact of the financial market, and a small inventor is not too excited about the former (C) or crestfallen (D) about the latter. 

A. enjoys

B. declines

C. former

D. crestfallen

=> Đáp án là A. enjoys

3, Từ vựng, ngữ pháp

Các phương án trong phần trắc nghiệm này thường "na ná" nhau và dễ nhầm lẫn. Vì thế, thí sinh cần nắm chắc kiến thức để "ăn điểm" trọn vẹn. 

Ví dụ: The Beauty Contest is _____ start at 8.30 a.m our time tomorrow.

A. due to 

B. bound to 

C. about to

D. on the point of

=> Đáp án: A. due to

Due to trong cấu trúc To be due to V: Sắp xảy ra ( dùng để chỉ 1 việc gì đó sẽ xảy ra trong tương lai và có thời xác định)

Xem thêm Thông tin tuyển sinh mới nhất tại website Tuyển sinh số

4, Đọc hiểu 

Đây là phần dài và chiếm lượng điểm khá lớn của toàn bài. Bẫy của câu thường nằm ở 1 từ nào đó mang tính chất quyết định trong toàn câu. 

Ví dụ: Which of the following is NOT true according to the passage?

A. The SAgE project alone will offer students sufficient jobs in urban agriculture.

B. Resilient food systems can be attributed to sustainable agricultural practices

C. ATE helps to improve the skills of technicians in the nation’s major industries.

D. The curriculum that the SAgE project designs is fundamental in nature.

Cả 4 đáp án đều xuất hiện trong đoạn văn đọc hiểu nhưng đáp A sẽ là sai vì trong đoạn văn chỉ nói rằng “The SAgE project will offer students sufficient jobs in urban agriculture” mà không có từ "alone".

5, Giao tiếp xã hội 

Nếu chỉ dựa vào dịch nghĩa đẻ chọn đáp án thì thí sinh sẽ rất dễ lựa chọn sai bởi 4 phương án đều khá hợp lý. Đây là bẫy thường gặp trong đề thi vì thế bạn nên vận động cả ngữ pháp để chọn đáp án chính xác nhất. 

Ví dụ

Billy: “How’s the coffee here?

Bobby: “__________”

A. No, I don’t think so.

B. It’s a little bitter, to tell the truth.

C. It’s a little better now that I’ve got a car.

D. As a matter of fact, I’m not interested.

Câu này học sinh dễ nhầm giữa B (Nói thực là nó hơi đắng) và D (Thực là tôi không thích lắm ). Tuy nhiên, đặt vào ngữ cảnh câu hỏi "cà phê" nên chọn chủ ngữ là "it" để trả lời. 

=> Đáp án: B. It’s a little bitter, to tell the truth. 

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi