Các mốc thời gian cần chú ý sau khi đăng ký nguyện vọng 2022

Sau khi đăng ký nguyện vọng, có một số mốc thời gian quan trọng, thí sinh cần nắm vững dưới đây.
STT Thời gian Nội dung
1 Trước 17h ngày 31/8 Thí sinh hoàn thành việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển.
2 Từ 1/9 đến 17/9 Các cơ sở đào tạo (CSĐT) tải dữ liệu từ hệ thống để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng, lọc ảo.
3 Trước 17h ngày 17/9 Các CSĐT công bố kết quả trúng tuyển đợt 1
4 Trước 17h ngày 30/9 Các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên hệ thống.
5 Từ tháng 10 đến tháng 12 Các CSĐT có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung nếu thiếu chỉ tiêu

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi