Lập 63 đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT 2023

Thành phần đoàn kiểm tra gồm cán bộ, giảng viên, người lao động các cơ sở đào tạo do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT điều động.
Lập 63 đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT 2023

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng năm 2023.

Với công tác chuẩn bị thi, Bộ GD-ĐT thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 sở GD-ĐT (không tính các đoàn của ban chỉ đạo cấp quốc gia) ở 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Với thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, Bộ GD-ĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GD-ĐT (không tính các đoàn của ban chỉ đạo cấp quốc gia). Thành phần đoàn kiểm tra gồm cán bộ, giảng viên, người lao động các cơ sở đào tạo do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT điều động.

Bộ GD-ĐT cũng thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GD-ĐT, mỗi đoàn 3-5 người do Bộ GD-ĐT điều động từ các sở GD-ĐT và cơ sở đào tạo. Người của Sở GD-ĐT này sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra tại Sở GD-ĐT khác. Còn với thanh tra, kiểm tra phúc khảo bài thi, Bộ GD-ĐT thành lập 5 đoàn kiểm tra tại 10 sở GD-ĐT. Riêng thanh tra việc xét công nhận tốt nghiệp, sở GD-ĐT thành lập đoàn thanh tra hoặc kiểm tra việc xét công nhận tốt nghiệp tại địa phương.

Về thanh tra, kiểm tra tuyển sinh năm 2023, Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra tất cả các khâu của công tác tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh; chuyển thông tin, kết quả có dấu hiệu sai phạm đến Thanh tra Bộ GD-ĐT để xử lý theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28-29/6 tới. Bộ GDĐT vừa phê duyệt phương án, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng năm 2023.

Nguồn tin: vtv.vn

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi