Hướng dẫn Chi tiết thay đổi Nguyện vọng trực tuyến năm 2021 và Xử lí lỗi thường gặp

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi nguyện vọng trực tuyến năm 2021, và xử lí những lỗi thường gặp khi thay đổi nguyện vọng. Các thí sinh, phụ huynh nên đọc kĩ để tránh sai sót khi điều chỉnh nguyện vọng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

QUY ĐỊNH VÀ LƯU Ý KHI THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRỰC TUYẾN 

  1. Thí sinh sử dụng tài  khoản và  mật khẩu cá nhân đã được  cấp để truy  cập vào Hệ thống thực hiện điều chỉnh NVĐKXT bằng phương thức trực tuyến, dùng mã OTP để xác nhận thực hiện việc điều chỉnh NVĐKXT. Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quyên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại. Thí sinh tự chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống của mình.

  2. Thí sinh muốn điều chỉnh NVĐKXT trực tuyến phải đăng ký số điện thoại. Nếu thí sinh chưa khai số điện thoại hoặc đổi số điện thoại thì khi đăng nhập vào Hệ thống để điều chỉnh NVĐKXT có thể khai báo lại.

  3. Mỗi thí sinh được điều chỉnh NVĐKXT 03 lần trong thời gian quy định bằng hình thức trực tuyến

  4. Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh;

  5. Thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin trên phụ lục 2 và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sau đó sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh sau khi cán bộ điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh.

  6. Thí sinh sau khi thực hiện điều chỉnh NVĐKXT phải nhấn Lưu thông tin và phải kiểm tra ngay trước khi xác nhận đăng ký (năm 2018, 2019 có hiện tượng một số thí sinh sau khi nhập thông tin thay đổi lên Hệ thống coi như là xong không nhấn nút lưu sau khi hết hạn điều chỉnh NVĐKXT kiểm tra lại mới phát hiện thông tin vẫn như cũ, lúc đó Hệ thống đã khóa).

  7. Thí  sinh muốn  điều  chỉnh NVĐKXT tăng  so  với  đăng  ký  ban  đầu  hoặc  có điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải điều chỉnh bằng Phiếu và thực hiện tại ĐTN.

  8. Thí sinh lưu ý điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9

  9. Thí  sinh có thể đến các ĐTN để được  hướng  dẫn  và  hỗ trợ điều  chỉnh NVĐKXT bằng phương thức trực tuyến.

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRỰC TUYẾN NĂM 2021

Bước 1: Đăng nhập

Dùng cho đợt THỰC HÀNH điều chỉnh NVĐKXT (từ ngày  ):

- Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

- Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số CMND

- Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi  đăng  ký  dự thi,  trường  hợp  đã  thay  đổi  mật  khẩu  sau  khi  được  cấp  thì  dùng  mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

Lưu ý: Các NVĐKXT thay đổi trong thời gian thực hành sẽ không được dùng để xét tuyển chính thức (hệ thống sẽ xóa hết (reset) ngay khi kết thúc thời gian thực hành).

Dùng điều chỉnh chính thức NVĐKXT: (từ 29/8 đến 17h00 05/9/2021)

- Truy cập vào website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
- Tên đăng nhập: Số CMND

- Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi  đăng  ký  dự thi,  trường  hợp  đã  thay  đổi  mật  khẩu  sau  khi  được  cấp  thì  dùng  mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.

Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống như sau:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi NV ĐKXT

Chọn chức năng Thay  đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương trình

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  - Sau khi  chọn  chức năng,  màn hình Thông  tin đăng  ký  nguyện  vọng  của thí sinh hiển thị:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 3: In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi

- Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 4: Thay đổi nguyện vọng

Lưu  ý: Thí  sinh  có  thể thực  hiện  một  trong  các  thao  tác: Sắp  xếp  lại  thứ tự nguyện vọng hoặc Xóa, Sửa, Thêm mới nguyện vọng.

Bước 4.1 Thay đổi thứ tự nguyện vọng

- Để thay  đổi  thứ tự nguyện vọng,  thí  sinh  nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  - Sau đó nhấn nút “Xếp theo thứ tự NV” để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  - Sau khi nhấn nút Xếp theo thứ tự NV, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần như sau:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 4.2: Xóa nguyện vọng

  - Để xóa 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng “Thùng rác màu đỏ” của nguyện vọng đó:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  - Trên màn hình hiển thị popup xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi Danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có:
 

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 4.3: Thêm mới nguyện vọng

Lưu ý: Nút Thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng như trong hình sau:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 4.4: Sửa nguyện vọng

- Để sửa 1 nguyện  vọng  trong  danh  sách  nguyện  vọng,  thí  sinh  nhấn  biểu  tượng “Hình bút chì” của nguyện vọng đó:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

  - Trên  màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút Chọn:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 5: Lưu thông tin

- Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 6: Xác nhận đăng ký

  - Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp:
TSO <Số báo danh> gửi 6058

  - Sau  khi  soạn  tin  theo  đúng  cú  pháp,  hệ thống  trả về một  tin  nhắn  có  mã  xác thực như sau:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 7: Kết thúc

  - Sau khi nhấn OK, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công tiếp tục nhấn nút OK:

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

 

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Sau  khi  nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh

hd thay doi nv online 1 thptquocgia

Bước 8: Kiểm tra thông tin điều chỉnh NVĐKXT

Sau khi thí sinh đã điều chỉnh NVĐKXT thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh NVĐKXT và Hệ thống.

Đó đăng nhập lại Hệ thống, vào chức năng điều chỉnh NVĐKXT.

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi