Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2021

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT là một vấn đề được nhiều học sinh quan tâm. Bài thi tốt nghiệp THPT tự luận được chấm theo thang điểm 10 (mười); điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2021

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2021?

Hiện nay, thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT dưới hình trắc nghiệm khách quan và bài thi tự luận.

Theo đó, quy tắc làm tròn điểm thi được quy định rõ trong Quy chế thi, cụ thể:

- Đối với bài thi tự luận (Điều 27 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Quy chế thi ban hành tại Thông tư 05/2021/TT-BGD): Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân;

- Đối với bài thi trắc nghiệm (Điều 29 Quy chế thi ban hành tại Thông tư 05/2020/TT-BGD): Làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp. 

Ví dụ: Điểm thi của bạn là 6,234 thì làm tròn thành 6,23; điểm thi là 6,236 thì được làm tròn thành 6,24.

Điểm xét tốt nghiệp được làm tròn thế nào?

Theo Điều 41 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, điểm xét tốt nghiệp THPT sẽ bao gồm:

- Điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có)
 

 Điểm trung bình cả năm lớp 12.

Cụ thể, công thức tính điểm xét tốt nghiệp như sau:

- Đối với Giáo dục THPT:

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2021

- Đối với Giáo dục thường xuyên:

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2021

Theo đó, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Về cách làm tròn điểm xét tốt nghiệp THPT: Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Điều này có nghĩa, nếu thí sinh đạt 4,99 thì không được làm tròn lên 5 và trượt tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu đạt 4,996 thì làm tròn lên 5 và thí sinh đỗ tốt nghiệp.

 

 

Danh sách ngành

Đăng ký tư vấn

Gửi phản hồi